- AGA-iterna - https://www.agaiterna.se -

Utflykt till Drottningholms slott

Uppdatering 2019-06-05:

Pga för få anmälningar så gäller nu inbjudan endast visningen av slottet, som föreningen bekostar. Deltagare får alltså själva ta sig dit och betala inträdet.

Lördagen den 15 juni 2019

Föreningens styrelse inbjuder medlemmar i AGA-iterna till Drottningholms slott.

Program

Antal: Maximalt 30 deltagare så först till kvarn gäller. Icke medlemmar är välkomna i mån av plats.

Kostnad: 250 kr för medlem, 350 kr för icke medlem. Inkluderar båtresa, inträde på slottet och guidning.

Betalning: Till AGA-iternas Bankgiro 402-6555. Ange på inbetalningen de namn som anmälan gäller för.

Anmälan: Senast lördagen den 25 maj med vårt anmälningsformulär. Anmälan är bindande och bekräftas genom betalning enligt ovan.

Kontakt: Sven Strandberg, 0706 85 03 73.

Välkomna önskar styrelsen

Skriv ut