- AGA-iterna - https://www.agaiterna.se -

Om

Föreningen AGA-iterna, bildad januari 2017, är resultatet av en sammanslagning av tre tidigare föreningar för AGA-anställda och deras närstående.  Den skall fortsätta att via föredrag, studiebesök och utflykter inom såväl tekniska som kulturella områden söka bevara och utveckla den omvittnade AGA-andan.

Några gånger per år arrangeras heldagsutflykter som kan vara:

Dessutom arrangeras kortare träffar med olika inriktning i Stockholmsområdet. Exempel: Guidat besök vid Waldemarsuddes Zornutställning; Medeltidsmuseet med efterföljande stadsvandring i Gamla Stan; Besök vid Rostskyddsmetoder; Besök på Almgrens Sidenväveri; Föredrag om intressanta ämnen oftast med AGA-anknytning. Ibland avslutas träffarna, för dem som så önskar, med en gemensam måltid på någon enklare restaurang.

Föreningen skall också
– kartlägga AGAs välrenommerade ställning som ett innovationsföretag och speciellt lyfta fram grundaren, Gustaf Daléns, betydande uppfinningar, som lade grunden till att AGA blev en världsomspännande koncern och en drivande kraft, både ekonomiskt och socialt, för Lidingö.
– verka för fortsatt intresse för innovationsverksamhet både bland medlemmar, tidigare AGA anställda och deras närstående, speciellt den yngre generationen, liksom inom Lidingö med omnejd.

De flesta av AGAs produkter finns att beskåda på Dalénmuseet i Gustaf Daléns födelseort Stenstorp i Västergötland.

För att möjliggöra en viss subvention av träffar och resor måste föreningen ta ut en årlig medlemsavgift som beslutas av årsmötet. Något arvode till styrelsemedlemmar utgår inte.