- AGA-iterna - https://www.agaiterna.se -

Behandling av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – GDPR.
Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten. Har du frågor eller synpunkter, kontakta föreningen.

Följande information sparas om våra medlemmar

Ändamål

Medlemsregister

Medlemsregistret förvaras endast hos föreningens kassör.

Radering av personuppgifter

Föreningen sparar uppgifterna endast så länge personen är medlem i föreningen.