Monthly Archives: april 2023

Stadsvandring: Söders öl från tunna till tapp

Tisdag 23 maj kl 16:30 Foto: lånat från Stadsmuseets webbplats Under cirka 90 minuter gör vi en historisk vandring under ledning av Stadsmuseets Michael Ketzel. Vi får en kortfattad historik, berättelser och kuriosa om ölets långa historia på Södermalm. Vandringen avslutas med museets bryggeriutställning vid Slussplan. Plats: Bysistäppan, den lilla… Read more »