Föreningsinfo

Ordförande och webbmasterIngegerd Elgenmark (vald t.o.m. 2022)
Vice ordförandeMaris Sedlenieks (vald t.o.m. 2022)
Kassör o. medlemsregisterLennart Fredriksson (vald t.o.m. 2021)
SekreterareMaude Schyffert (vald t.o.m. 2021)
LedamotRickard Kumlien (vald t.o.m. 2021)
LedamotMartin Petersson (vald t.o.m. 2021)
Ledamot, innovationerHans Almqvist (vald t.o.m. 2022)
RevisorerClaes Söderström
Kurt Larsson
ValberedningBjörn Ahnér (vald t.o.m. 2021)
Hans Sahlén (vald t.o.m. 2022)
Leif Emås (vald t.o.m. 2022)
Organisationsnummer802508-0790
Bankgiro402-6555
Medlemsavgift200 kr per kalenderår

Föreningsstadgar

Behandling av personuppgifter

Styrelsen

Innovationsgruppen

Skriv ut Skriv ut