Bli medlem

Föreningen är öppen för anställda och före detta anställda i AGA AB och Linde Sverige samt från AGA avknoppade företag. Övriga personer kan också beviljas medlemskap genom anmälan till föreningens styrelse.

Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas till bankgiro 402-6555.


    Skriv ut Skriv ut