Behandling av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – GDPR.
Läs mer på www.datainspektionen.se. Har du frågor eller synpunkter, kontakta föreningen.

Följande information sparas om våra medlemmar

  • Namn
  • Mejladress eller, om någon sådan inte finns, postadress
  • Telefonnummer

Ändamål

  • Utskick av inbjudan till medlemsaktivitet
  • Kontakt i samband med aktivitet, t.ex. inställt arrangemang
  • Insamlande av medlemsavgift

Medlemsregister

Medlemsregistret förvaras endast hos föreningens kassör.

Radering av personuppgifter

Föreningen sparar uppgifterna endast så länge personen är medlem i föreningen.

Skriv ut Skriv ut