Besök på Käppalaverket

      Inga kommentarer till Besök på Käppalaverket

Tisdagen den 3 mars kl 14-16

Föreningens styrelse inbjuder medlemmar i AGA-iterna till Käppalaverket på Lidingö.

Plats: Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Hitta hit: Med Lidingöbanan, stig av vid Gåshaga station. Gå ca 70 m i tågets färdrikting. Med bil, parkera på anvisad plats framför och till höger om entrén.

Käppalaförbundet bildades 1957 och reningsverket stod klart 1969. Reningen av avloppsvatten från ca 650 000 människor i elva kommuner som ligger norr och i öster om Stockholm. Käppalaverket har en mycket effektiv reningsprocess. 

Till Käppalaverket har man byggt en 6,5 mil lång avloppstunnel som för avloppsvattnet från kommunerna. Efter en stor om- och tillbyggnad nyinvigdes verket år 2000. Ytterligare om-/tillbyggnader har gjorts de sista åren.

I dag kan man både bada och fiska i rent vatten i och omkring Stockholm, vilket är ovanligt jämfört med andra storstäder i Europa. Käppalaverket har varit en av huvudaktörerna bakom den här positiva utvecklingen.

Käppalaverket klarar med god marginal de utsläppskrav som Länsstyrelsen beslutar, och arbetar med ständiga förbättringar.

Reningen är en kombination av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsprocessen tar ungefär 1,5 dygn. Därefter släpps det renade vattnet ut på 45 meters djup i skärgården utanför Lidingö.

Vår guide är Helena Joseph.

Antal: Max 25 deltagare. Först till kvarn gäller. De som ej får plats kommer att meddelas.

Kostnadsfritt

Anmälan: Senast fredagen den 28 februari med vårt anmälningsformulär.

Kontakt: Gunnar Engblom, 0705 70 28 86.

Förtäring: Efter visningen finns det möjlighet att gå vidare till Katsu Sushi Café, ca 200 m från Käppalaverkets entré i riktning mot Gåshaga brygga. Egen bekostnad.

Skriv ut
Skriv ut Skriv ut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *